Blueiron och Compiron

Blueiron och Compiron innehåller samma järnkomplex, De har alltså liknande egenskaper. Skillnaden är att Compiron har en högre koncentration av järn, och innehåller bara Järn. Blueiron innehåller även viktiga vitaminer och andra mineraler som hjälper hålla kroppen frisk.

Fördelar med Compiron och Blueiron (mikroinkapslat järnsackarat)

 • Ger inte förstoppning, diarré eller illamående
 • Kan tas med all föda och dryck - Detta gör produkterna magvänliga i vardagen.
 • Kan tas tillsammans med läkemedel utan interaktioner.
 • Fläckar inte tänderna
 • Aktivt kontrollerat upptag av järnet minimerar förgiftningsrisk

Sammanfattningsvis är Compiron och Blueiron enkla att ta rätt, utan biverkningar. Detta bidrar till terapeutisk följsamhet (compliance). En förutsättning för att en behandling skall ge effekt.

Hur fungerar mikroinkappslingen?

Järnsackaratet skyddas av en kalciumpolymer, mikroinkapslingen. När kalciumpolymeren destabiliseras i tarmen (basiskt pH, gallsalter), frisläpps järnet och absorberas via ferroportin mekanismen.

Effekten av mikroinkapslat järnsackarat i Compiron och Blueiron

 • Järnsackarat existerar i stabil form, inte i jonform.
 • Eftersom järnsackarat är bundet i ett komplex, är alla former av jonisk interaktion med födoämnen, eller samtidigt administrerade läkemedel, osannolika och har inte rapporterats.
 • Järn som inte reagerar ger inte irriterad mage eller obehagliga GI biverkningar.
 • Upptaget av järn (III) från järnsackarat kontrolleras av ferroportin och hepcidin systemet varför överdos eller järnförgiftning är osannolika och aldrig rapporterats.
 • Det kontrollerade upptaget av järnsackarat sker utan oxidation, och därför utan att producera fria radikaler.
 • Biotillgängligheten av mikroinkapslat järnsackarat påverkas inte av födoämnen som tas samtidigt.

Indikation och användning

För profylaktiskt förhindrande av järnbrist, och för att täcka det dagliga behovet av järn. Rekommenderas före, under och efter graviditet samt under amning. Järnbrist är också vanligt hos unga, speciellt unga kvinnor, äldre, vikt-väktare, veganer, hårt tränande, gastric-bypass patienter, vid vissa magtarmsjukdomar.