Behöver jag Blueiron?

Vi vuxna, äldre, barn, ungdomar, män, kvinnor, vi som vill bli föräldrar, vi gravida, vi som tränar, vi som växer. Vi är många som kan behöva extra järn.

Fråga: Varför är det så viktigt att ha rätt järnnivå? 

Svar: Järn är en viktig del i det system och den process som säkrar syresättningen av alla organ i vår kropp, såsom hjärna, hjärta, muskler. För lite järn påverkar syresättningssystemet.

Genom hela vår utveckling och liv är järn viktigt. Av olika anledningar kan vi ibland behöva fylla på depåerna för att må så bra som vi kan göra. Små barn behöver järn för sin utveckling, när vi växer snabbt behöver vi fylla på järn. När vi tränar mycket gäller samma sak. Kvinnor rekommenderas ofta järn på grund av menstruation. Inför en graviditet har järn en påverkan på fertilitet. Under graviditet är järn viktig både för mamman och  för fostrets skull. När vi blir lite äldre kan vi också behöva fylla på järndepåerna. Järn är alltså en del av våra liv.

Läs mer under rubrikerna i dropp-down menyn om varför järn är viktigt i olika skeden i livet.