Ungdomar och barn

När vi växer är behovet av järntillskott välkänt. För varje nytt kilos tillväxt måste ytterligare ca 50 mg järn in i den expanderande blodvolymen, men också in i annan expanderande vävnad såsom hjärnan. Behovet står i proportion till barnets tillväxthastighet och är som störst under det första levnadsåret. Paradoxalt nog har bröstmjölk ett lågt innehåll av järn (ca 0,3 mg/l). I stället har det nyfödda barnet ett extra lager av järn, dels ferritinbundet, dels i form av ett mycket högt hemoglobin. Detta medfödda järn omfördelas till den växande kroppen och räcker fram till ca 4-6 månaders ålder då lagren sinar

Från ca 6 månader uppstår hos normalviktiga barn ganska raskt ett behov av järn motsvarande ca 1 mg/kg/dygn, vilket är högre än i någon annan period i livet. Av denna anledning rekommenderar Livsmedelsverket ett dagligt intag av 8 mg från 6 månader, en rekommendation som gjort att många barnmatsprodukter, som välling och gröt, berikats med järn.

Vid puberteten uppstår åter en hastigare tillväxttakt, samtidigt som kosten ibland kan vara ensidig och näringsfattig. För unga kvinnor innebär också menstruation en ytterligare anledning to varför järntillskott, såsom Blueiron, kan behövas. Det finns evidens för att barn i skolåldern med järnbrist kan uppnå förbättrad kognitiv förmåga om de behandlas med järntillskott. Svårigheten ligger i att identifiera dessa, då järnbrist inte nödvändigtvis behöver övergå till svår anemi innan symtom uppstår. En frikostig screening, inte bara för hemoglobin utan också för järnstatus såsom i första hand ferritin och eventuellt med tillägg av TS och MCV, bör ingå vid utredning av barn och ungdomar med allmänna symtom på trötthet och koncentrationssvårigheter. Kortare behandling med medelhög dos järntillskott följt av kostråd kan ofta vända bilden utan större problem med biverkningar.*

Blueiron är den nya generationens järntillskott, som kan tas med bibehållen välfungerande glad mage. Det är viktigt för både små och större barn. Blueiron kan tas med eller utan mat, och är ett val som passar både i småbarnsåren och för tonåringen. Blueiron är ett smartare val av järntillskott helt enkelt, som kan påverka positivt.

Bra att veta är att motsvarande Blueiron används inom neonatalvården, dvs vård av för tidigt födda. Anledningen är den säkerhetsprofil just mikroinkapslat järnsackarat har. Just den sorts järn som alltså finns i Blueiron. Blueiron kan alltså användas genom hela livet.

 *Referens Läkartidningen, Barns järnbehov och hur vi bäst kan skydda barnhjärnan, Berglund et al.